Privacy verklaring Ik Wil Opvallen.nl

Identiteit:

Ik Wil Opvallen.nl, hierna IWO, is geen vereniging of stichting maar een vrijwilligersorganisatie. IWO is gevestigd aan de Bouwmeestershoeve 321, 7326 RR te Apeldoorn.

De organisatie bestaat uit 7 personen:

René Nederhof
Petra Nederhof
Albert Berendsen
Léon Nederhof
John Geurink
Bas Geurink
Hans Hartman

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens en fotomateriaal

Naam-, adres-, woonplaats- en bankgegevens en e-mailadressen ten behoeve van:

De registratie t.b.v. de deelname aan de Nijmeegse 4-daagse
De registratie t.b.v. de deelname aan andere IWO-gerelateerde activiteiten
het verzenden van verjaardagskaarten
het verzenden van kerstkaarten
het verzenden van betaalverzoeken
de mogelijkheid om betalingen te doen en/of te ontvangen
het verzenden van informatiebrieven
het verzenden van andere informatie via e-mail
Telefoonnummers ten behoeve van:

De mogelijkheid te kunnen appen, bellen, sms’en
Delen van deze nummers in de 4-daagse groepsapp
Delen van deze nummers in andere (incidentele) gelegenheids-groepsapps

Foto’s:

IWO gebruikt alleen eigen gemaakte foto’s en foto’s die komen van websites waar foto’s auteursrechten vrij zijn en gratis gedownload mogen worden (bijvoorbeeld: https://pxhere.com/)
Foto’s die gemaakt worden tijdens IWO activiteiten mogen onbeperkt gebruikt worden door de IWO organisatie en alle IWO-leden voor het delen op social media (Facebook, Twitter, Instagram) en de IWO website www.ikwilopvallen.nl
Foto’s die, op verzoek van de organisatie, aan de leden gevraagd worden*, mogen onbeperkt gebruikt worden door de IWO organisatie en alle IWO-leden voor het delen op social media (Facebook, Twitter, Instagram) en de IWO website www.ikwilopvallen.nl
*denk hierbij bijvoorbeeld aan logo’s van sponsors

Duur en wijze van de opslag

De gegevens worden per mail gevraagd en vrijwillig gegeven door de deelnemer(s)
De gegevens worden verwerkt door het secretariaat van IWO
De gegevens worden verwerkt in een Excel sheet t.b.v. de planning en begroting van IWO
De gegevens worden alleen gebruikt binnen de eigen IWO groep**
De gegevens worden niet aan derden verstrekt
De n.a.w.b.e*.-gegevens worden bewaard voor de duur van deelname aan de
4-daage via IWO
De foto’s van personen blijven in het fotoarchief van IWO
Het fotoarchief van IWO is beveiligd via de server van de hostingpartner van IWO, IFRA Webbureau: www.ifra.nl
*n.a.w.b.e = naam-adres-woonplaats-bank-email
** voorbeeld: iemand vraagt om je adres omdat hij of zij je een kaart wil sturen

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens of beeldmateriaal

Iedereen heeft het recht om gegevens te laten verwijderen of aanpassen. Dit verzoek kan gericht worden aan het secretariaat van IWO via: info@ikwilopvallen.nl.
Mocht dit niet tot tevredenheid opgelost worden dan heeft iedereen het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/contactgegevens-algemeen