De 4Daagse is het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. Meer dan 42.000 deelnemers starten op elke 3e dinsdag van juli en lopen 4 dagen lang in Nijmegen en haar omringende gemeenten. Afhankelijk van leetijd en geslacht leggen zij 4 x 30, 40 respectievelijk 50 kilometer per dag af op weg naar de Via Gladiola waar ze hun felbegeerde (inmiddels Koninklijk erkende) Vierdaagsekruis ontvangen.

De 1e 4Daagse werd in 1909 door Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBvLO) georganiseerd; de deelnemers konden vanuit 15 verschillende plaatsen in Nederland starten. Er liepen 306 mannen mee waarvan 10 burgers. Zij liepen elke dag 35 kilometer.

Bron: 4daagse.nl